Sirdal Kyrkje

Allehelgensgudsteneste i Lunde kyrkje

5. November kl. 11:00

Velkommen til fellesgudsteneste for heile dalen i Lunde kyrkje på Allehelgenssøndag! Sirdal Blandakor deltek. Takkoffer til Menighetsfakultetet. Ved Rolf Petter Eriksen og Kjetil Øygard Eidevik

Dei som har mista nokon det siste året vert innbudt særskilt, sidan det vil vere ei enkel minnemarkeing i gudstenesta.

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)