Sirdal Kyrkje

Kjent av Gud

Det er sterkt å stå foran en forsamling i sorg. Kjenne forventningene. Kjenne mangelen på forventninger; - Si noe viktig! - Ikke prek mer nå! Finnes det noe mer? Er det håp? Framtid? Oppgaven er like umulig som den er nødvendig.
Ingen av oss kan vite. Vår erfaring slutter ved en grav. Store ord blir små i møte med sorg og meningsløshet.
Men om vi ikke kan vite, kan vi tro og håpe, og det går mer og mer opp for meg at det er nettopp troen og håpet som bærer oss når livets tunge vilkårligheter innhenter oss. Troen og håpet er Guds gave.
Det evige liv er å kjenne Gud, sier Jesus. Hva betyr egentlig det?
Jeg vet ikke, ikke på den måten at jeg kan gi en oppskrift og en forklaring. Men Jesu ord setter noe i gang i meg, og får meg til å spørre på nye måter.
Kjenner jeg Gud? Kan vi mennesker i det hele tatt det?
Og så opplever jeg at alt blir snudd på hodet. For jeg ser at det kan vi ikke. Vi kan ikke gå inn i Guds tanker og vi kan ikke vurdere Ham med våre mål.
Og spørsmålet blir da ikke bare om vi kjenner Gud, men om Han kjenner oss. Å kjenne handler også om å være kjent.
Jesus sier at Gud kjenner hvert hår på vårt hode, at vi er viktige for Gud, ikke bare som menneskehet men som enkeltmennesker. Han kjenner oss, og Han elsker oss.
Vi kjenner Gud. For Han er i oss, Han er i alt vi er, og Han er med oss på veiene vi går.
Han ble født på jorden for å være gjenkjennelig. I alt menneskelig. For å gjøre livet Guddommelig.
Det evige liv skal vi snakke forsiktig om, men troen og håpet om Guds framtid skal vi rope ut.
Det går an å være jublende og ydmyk på samme tid.
Når vår erfaring slutter, er Gud der.
Og jeg kjenner Ham, for Han kjenner meg.
 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)