Sirdal Kyrkje

Løsepenge

 Jesus hadde gått rundt i Israel i tre år og gjort mange under. Folk hadde begynt å få store forventninger til ham, kanskje kunne han befri dem fra Romerne som var okkupanter i landet. Men Jesus hadde et annet oppdrag.

 I en påskebarnesang heter det:
”Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en hest.”
Vi har nylig feira påske og blitt minnet om Jesu inntog i Jerusalem. Der han ble hyllet som konge, og da red han altså på et esel. Esel var ikke et staselig ridedyr, da heller. Skulle det være noe, måtte det bli en hest. Jesus gikk ikke inn i de forventningene som blei stilt til han. Folket drømte likevel at han skulle reise dem opp og gi dem landet tilbake.
Det var ikke derfor Jesus var kommet. Han snur alt opp ned. Hans oppdrag var noe helt annet
I Matt 20, 28:
Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»
Menneskesønnen var Jesu omtale av seg selv. Han sier altså:
1. Kom ikke for å la seg tjene
2. Men for selv å tjene
3. Gi sitt liv som løsepenge
Forventningene til en Konge var nok at han skulle gå foran folket og la seg tjene. Disse forventningene var levende blant mange i Jerusalem på denne tida.
Jesus ville ikke gå inn i dem for hans oppdrag var et annet. Det viste han blant annet på skjærtorsdag, da han gikk inn i tjenerrollen og vasket disiplenes føtter.
Menneskesønnen skulle gi sitt liv som løsepenge for mange. Det var hans store tjeneroppdrag. Løsepenge er penger som måtte betales for en annens frihet. En slave kunne settes i frihet om noen var villige til å betale løsepenger. I stedet for penger, var Jesus villig til å gi seg selv som løsepenge for de mange.
Påsken blir dermed en realistisk høytid som tar ondskapen i verden på alvor, og som gjør noe med det.
Tilbake til barnesangen:
”Alt kunne blitt så annerledes, Jesus. Takk at du ikke tenker slik som vi! Du kom med annet oppdrag hit til jorden: Hver undertrykt og fange skal bli fri.”
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)