Sirdal Kyrkje

Hva troen betyr

Hvem er jeg? Spørsmålet er ikke så veldig originalt, men ganske spennende og temmelig viktig. Nå vet vi jo ganske mye i dag om hvordan vi blir den vi er. Det har noe å gjøre med et fint samspill med de mennesker vi vokser opp sammen med og de miljøer vi har vært en del av. Men det handler også om troen vår.
Troen min handler ikke bare om hva jeg tenker om Gud og de tingene, men også om hva jeg tenker om meg selv og mitt eget liv i denne verden. Vi ser det tydeligere om vi sammenliger to utsagn. Det første finner vi i Salmenes bok i det Gamle testamente. Salme 8,6: ”Du gjorde ham (menneske) lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet.”
Det andre utsagnet er hentet fra en av Europas filosofer i nyere tid. Det er Nietzche som sier:  ..”Gud er død. Vi har drept ham! Hvordan kan vi trøste oss..?”
Det gamle testamentets David og det moderne Europas Nietzche.
Hos David får den ytterste horisonten navn. Det er Gud som ser og som taler. Det spennes en regnbue over klodens liv. Menneskets litenhet skrives inn i den store fortellingen om Guds historie med verden. Slik knyttes trådene i livsveven sammen og bitene i mosaikken skaper meningsfulle mønstre. Mennesket trer fram ”i Guds bilde” kronet med ære og herlighet. Det menneskebarn som kommer gråtende og hjelpeløst inn i denne verden hviler i Herrens hånd.
Hos Nietzche gir ikke dette perspektivet  noen mening. I en blanding av triumf og forferdelse kommer det fram en ny virkelighet for den moderne, opplyste europeer: Vi er alene i universet!  Det finnes ingen andre ”store fortellinger” enn de vi dikter selv. Hva gir et slikt syn av tanken om hvem jeg er?
Så er det gjennom troen og forholdet til Gud at jeg får et syn på meg selv som løfter og gir håp. Jeg er mye mer enn jeg hittil er blitt.

Svein Fink
Prost i Lister prosti

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)