Sirdal Kyrkje

Gud lever, regner vi med ham?

I november 2005 fikk jeg den store gleden å besøke kristne husmenigheter i Kina. Jeg var sammen med mennesker som hadde sittet 22 år og 8 måneder i fengsel for å proklamere at det finnes ikke andre Guder enn den Gud som er beskrevet i bibelen, himmelens Gud. Moses Hei som satt mer enn 22 år i fengsel fortalte oss om livet sitt.
”Det har ikke vært lett, ” fortalte Moses. Han hadde vært lenket i mange måneder, håndjernene hadde gnaget seg inn i håndleddene hans og det så ut for at de grodde inn i armene mine, fortalte han. Det ble så smertefullt både med tortur og det å være fengslet at jeg bestemte meg for å ta mitt eget liv.
”Jeg fikk skrudd ut pæren i taket og ville ta livet mitt med elektrisitet. Jeg overlevde selvmord forsøket, de sa at det var håndjernene som reddet meg. Strømmen passerte ikke gjennom kroppen min, men gjennom håndjernene til den andre hånden.” Etter dette fikk jeg se at Gud elsket meg, og at han ikke hadde glemt meg. Jeg hadde midt i min vanskelige situasjon fokusert på min situasjon istedenfor å se på Gud som er en levende og virkekraftig Gud. I det øyeblikket at jeg flyttet fokus fra meg selv og min situasjon til Gud, forandret allting.

Jeg fikk og snakket med kinesere som fortalte at de var redde for å komme i samme situasjon som dere er i det frie vesten. ”Dere har det så godt at dere behøver ikke Gud.
Vi er avhengige av Gud i alle ting. Dersom du leser i Matt. 6 sier Jesus at du kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matt 6. 24. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*” (*arameisk ord for penger og rikdom)
Hvorfor forteller jeg dette? Jeg tror vi i det frie Norge trenger å høre at det er en fare ved å ha det så godt som vi har det, vi glemmer Gud og setter vår tillit til det materielle.
Gud har velsignet oss fantastisk her i Norge, men la ikke denne velsignelsen være noe som fører oss vekk fra Gud, men noe som skaper takk og lovsang til Gud.
Det er ikke noe galt i det å eie ting og ha penger, men det blir galt når disse tingene og pengene blir viktigere enn personene rundt oss. Les avsnittet i Matteus 6 21-34. Det forteller oss om en Gud som lengter etter å kunne veilede oss i hverdagen og vise oss at han er en levende, virkekraftig Gud i dag i 2006.
”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg”
Ole Lilleheim

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)