Sirdal Kyrkje

Ingen som Jesus

Ingen har vært så langt nede som JESUS,
ingen er prøvet i alle ting – som JESUS.
Ingen ble hånet og pint og slått,
ingen har lidelsens vei oppgått,
og likevel seiret som JESUS.

Ingen er kjent med sykdom og smerte som JESUS,
ingen kjenner den ensommes kvaler som JESUS.
Tornekronen han bar for oss,
straffen for vår skyld på sitt kors,
Han ble Guds offerlam – JESUS.

KOR:
Og derfor har han nå blitt løftet opp,
over alle andre navn.
Han er kronet med seier,
kongelig makt og ære.
Og derfor kan han hjelpe og rette opp
alle som er bøyet ned,
til frelse og frihet i JESUS.

Aldri har noen elsket og tilgitt som JESUS,
aldri har noen ofret seg selv som JESUS!
Aldri har verden sett en mann,
så hellig og feilfri, ren og sann,
som Menneskesønnen JESUS!

Ingen kan vende sorg til glede som JESUS.
Nederlag blir til fremgang og seier i JESUS.
Han gjenoppretter din svake sjel,
han berører ditt indre og gjør deg hel,
for han er din Lege – JESUS!

Songen over er skriven av Per Søtorp. Eg liker teksten fordi han fortel mektige, bibelske sanningar om Jesus – og om oss. Det er godt å vite at same kva vi måtte kjempe med av problem og utfordringar, så kjenner Jesus til det. Han har sigra over all synd og urett, og han vil at vi skal ha samfunn med han og ha del i denne sigeren! ”For i han er det vi lever og rører oss og er til” (Apgj 17,28a) 

Gerd Signy Haughom 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)