Sirdal Kyrkje

Tryggare kan ingen vara

"Tryggare kan ingen vara." Denne strofen fra Lina Sandells fine barnesang har tonet i meg helt siden jeg lovte å skrive denne andakten.
Sangen handler om en absolutt trygghet og vern fra farer  her i livet,  og avsluttes med strofen  ”og Hans mål er dette ene: Barnet sanne vel alene”.
Denne sangen og disse strofene  er en hilsen til alle dei,  både  små og store, som har valgt å følge Jesus Kristus her i livet.
Mange opplever mye utrygghet i hverdagen,  og  oppvekst  og livskvalitet blir forringet. Spesielt sårt er det  når små barn opplever denne utryggheten. Kanskje er det derfor Lina Sandell spesielt  nevner  ”Guds lille barneskare”  i sangen sin.
For oss voksne  er det ofte bekymringer og menneskefrykt  som  skaper en utrygghet i livene våre.
Bibelen,  som er Guds levende ord til oss mennesker  er gjennomsyret av LØFTER  om Jesu beskyttelse og vern til de som tar sin tilflukt til Ham.
Esaias 41,10  ”Frykt ikke.  Jeg er med deg.  Se deg ikke rådvill omkring,  for jeg er din Gud.  Jeg styrker deg, ja jeg hjelper deg.  Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd”
Hebr.  13,5  ”Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg…” Rom. 8, 37-39  ”Ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet  i Kristus Jesus, vår Herre.
Gud  gir oss altså  den  nødvendige trygghet  mens vi vandrer  her på jorden,  og han har lovet i sitt dyrebare ord – å føre oss trygt hjem til vårt store mål – HIMMELEN.
Mange utrygge  mennesker roper i dag,  som salmisten i  salme 121:
”Hvor skal min hjelp komme fra?”
Da er det godt å kunne formidle som salmisten:  ”Min hjelp  kommer fra Herren,  han som skapte himmel og jord. 
Videre i denne salmen  kommer løftene  på rekke og rad – til den som velger å ta sin tilflukt til  Frelseren.
”Herren er din vokter, han blunder ikke. Herren er din skygge,  han er ved din høyre hånd. Sol  og måne skal ikke skade deg. Han skal bevare deg fra alt vondt og verne om ditt liv.
Han bevarer din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.”

Du er TRYGG hos  Jesus!!!
God sommer !
Egil Netland

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)