Sirdal Kyrkje

Bn

"Hvis de blir i meg og Mine ord bli"r i dykk, kan de be om kva de vil, og det skal bli gjort for dykk". Dette seier Jesus i Joh 15,7. I Matt. 7,7-8 str det: "Be og det skal bli gitt dykk. Leit, og de skal finne. Bank p, og det skal bli opna for dykk. For kvar den som ber, han fr, den som leitar, han finn, og den som bankar p skal det bli opna for". Dette er Jesu eigne ord til oss. Han vil at me skal vende oss til Han i bnn, og Han har lova gi oss svar. I Efeserbrevet 6, 11-17 skriv Paulus om kva som hyrer med til "Guds fulle rustning, den som me m ikle oss for vere i stand til st i mot djevelens listige angrep".  Sannhet, rettferd, beredskap til kamp, tru, frelse og Guds ord. Dersom me alltid kunne ha heile denne rustningen p oss, ville me ikkje bli sra av pilane djevelen stadig prver treffe oss med. Men s er det slik at s lenge me er her i verda s er me ufullkomne kva einaste ein av oss. Fullkomne blir ingen fr me er heime i Himmelen. Difor skjer det s ofte at det er manglar ved pkledninga vr. D ser djevelen sitt snitt til ramme oss. Kanskjer er det sanninga som ikkje er festa stramt nok rundt livet vrt, og me grip oss sjlve i ty til usannhetar. Eller me held ikkje fast p skjoldet, alts trua vr.  Kanskje fell sverdet (v. 17) ut or hendene vre? Det skjer dersom me glymer lese i Bibelen, som er vr bruksanvisning for livet. Til halde rustninga i orden fr me eit godt rd i vers 18: "Og be alltid med all bnn og pkalling i Anden". Me skal be bde for oss sjlve og for andre. Dette vil gjere oss til glade og frimodige kristne menneske i ei verd som desverre er ganske kaotisk. Guds gode forordningar for oss menneske blir trkka p, det er krig og terror, naturkatastrofer og ufred. Eg trur at dess meir me ber, dess meir kan me demme opp for det vonde, og eg trur at ved leve meir i bnn kan me f ufrelste slektningar og venner til ta imot den frelsa Jesus alt har gjort ferdig for dei. La oss ta bnnens vpen meir aktivt i bruk. "For kvar den som ber han fr, den som leiter han finn, og den som bankar p skal det bli opna for"

Astrid H. Tjrhom

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Ndhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)