Sirdal Kyrkje

Et rollebytte

Men noen ganger hender det at vi må gå inn i en ny rolle som oppleves vanskelig og krevende.Som når våre gamle foreldre blir demente, og vi må være foreldre for dem. Eller når en profesjonell hjelpearbeider selv blir rammet av ei krise og må sette seg på den andre siden av bordet.
Jeg opplevde for noen år siden et stort rollebytte på ei helt vanlig gudstjeneste. Det var da jeg tok imot nattverden fra min egen datter på 7 år. Jeg hadde stelt henne, gitt henne mat, passet på henne - vært pappa for henne hele livet. Hun hadde gitt meg mye tilbake av smil og respons og bekreftelse. Men nå jeg stod der med ei tom hand i kirka og mottok Herrens legeme av min egen datter. Hun som jeg selv pleide å mate, ga meg nå den aller viktigste maten – selve Livets brød. Et gedigent rollebytte! Men det opplevdes godt og riktig.
Johannes opplever også et gedigent rollebytte i denne søndagsteksten. Han er på høyden av sin karriere, og folk står i kø for å bli døpt av ham. Johannes har gått helt inn i rollen som profeten, og står til knes i elvevannet mens han døper syndige mennesker til omvendelsens dåp. Men han vet at hans rolle er begrenset. Snart skal en annen komme og overta, og da er hans oppgave over og hans tid forbi.
Plutselig står Han der – midt i køen. Johannes reagerer kjapt da Jesus vil bli døpt av ham. Det blir feil for ham. Han gjør tegn til å bytte plass med Jesus. Men Jesus stopper ham, og sier: ”La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.” Johannes er lydig og behandler Jesus på samme måten som alle andre i køen. Ingen spesialbehandling for Guds Sønn. Og så får Johannes se et glimt av hvem han egentlig er.
I dag vil jeg takke både Johannes og Jesus for dette himmelske rollebyttet. Ved sin lydighet har de begge vist hva evangeliet handler om – et rollebytte. Salmedikteren Eyvind Skeie sier det slik:
”Så enkelt og stille kom Gud til vår jord
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel – Gud selv var han lik.
Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.”
Og jeg har fått ta imot denne rikdommen av min egen datter! Kanskje det var noe av dette Jesus mente da han sa at vi må bli som barn for å komme inn i Guds Rike??


Av Odd Eidner, prostiprest og
nettkapellan (henta frå kirken.no)

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)