Sirdal Kyrkje

Hvem følger du?

Den som fylgjer etter meg, skal ikkje vandre i mørket, men ha livsens ljos. (Joh. 8)

Det er mange som beundrer Jesus, men det er langt færre som følger etter han. Noen vil følge Jesus på sine egne premisser. De vil gjerne være rundt Jesus, men ikke forandre seg. Og dersom det å følge Jesus betyr å forandre livsstil, komfort eller tenkesett, ja da vil de heller snu ryggen til han. Men hvis vi skal følge etter Jesus, må vi forsake noe, vårt ego. Vi må komme til den samme konklusjon som Peter: -Herre kven skal vi gå til? Du har det evige livs ord. (Joh. 6)
Peter forstod at Jesus var den eneste ”utveien” for han, han såg ingen andre muligheter. Dersom vi slår opp i et leksikon, finner vi mange forskjellige definisjoner på veier; snarveier, omveier, blindveier, motorveier, osv. Men for oss som har syndet, finnes det bare en ”veg” og det er Jesus. Det er bare Han som kan tilgi og rense synd.
Jeg har aldri lest i evangeliene at Jesus forakta eller såg ned på noen, ikke en gang fiendene sine. Han såg heller ikke ned på disiplene som feilet ofte. Peter fornekta Jesus og svikta da prøvelsene kom. Men Jesus gav Peter nye sjanser, og det vil han gi deg og meg også. Du kan ikke tjene en slik nådig Herre og samtidig være stolt.
Jesus tvinger ingen til å følge seg. Han vil at vi skal gjøre det av fri vilje. I følge tradisjonen prøvde Peter å rømme fra forfølgelsene i Roma, men så møter han Jesus utenfor byen: -Kvar går du, Herre? spør Peter. Jesus svarer: -Eg går til Roma for å la meg korsfeste på nytt. Da forstår Peter at han er feig, selv tretti år etter det første fallet. Men denne gangen vender han om og følger etter Jesus, inn i byen igjen.
Hvem er det som kommer til himmelen? Selvsagt de som følger veien dit. Og veien til himmelen er Jesus Kristus selv. Det var jo til sine etterfølgere Jesus sa; – og eg gjev dei evig liv, dei skal i all æva ikkje gå fortapt.(Joh. 10)

Sindre Andre Måen

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)