Sirdal Kyrkje

Gjør mer ut av det

 ”Det blir for mye av advent og julefeiring!” Vi hører ikke sjelden den typen uttalelser. ”Disse dagene blir i overkant.” Men jeg vil si tvert om: De fleste nøyer seg med for lite!
Ja, det spørs om ikke mange tar for lite ut av høytiden. Det blir noen dager med levende lys, nøtter og smultringer. I adventtid og i juledagene går det liksom en åndelig kakelinne over hjertets kalde jord. Isen i sjelens dyp smelter og vi bløtgjøres. Vi synger om barnet i krybben og om den hellige natten – ”Han er frelser
min”! Men et stykke uti januar er de tonene blitt borte hos mange. Det blir barfrost over hjertets åker igjen. Og man tok for lite ut av høytiden!
Blir det hele lett en fest uten konsekvenser, hvor minnene fra juledagene etter hvert blir bleke og utydelige? Hva var det Jesus sa til sine samtidige: Dere ville bare en tid glede dere i lyset…
Julenatt setter Gud, bokstavelig talt, himmel og jord i bevegelse for å skape en ny begynnelse i vår historie. Han hadde jo betrodd oss alt: En ren verden, livets gave, uendelige muligheter. Men vi
forspilte arven. Så går Gud den andre milen med oss. Skaperen må også bli Frelseren.
I Jesus kom han til jorden. Jesus har vist oss
hvem Gud er og hvor Gud er: Han er i vår hverdag: I evangeliene leser vi om en Jesus som vandrer om i landsbyene, i menneskers hverdag. Han er i vår fest: Husker du Jesus ved bryllupet i Kana? Han er i våre små gleder og i vår smertefulle gråt: På den ene siden kunne han sitte i strandkanten ved Genesaretsjøen og kjenne glede over solens spill og varme. På den andre siden gjorde han seg til ett med all verdens gråt da han utåndet på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”
Julen er Guds ja til
verden. Det er som om Gud vil si: ”Menneske, nå kan ingen makt i verden hindre meg i å holde av deg!”- Etter at Jesus er kommet til oss, skinner det et uutslokkelig lys i verden. ”Og lyser skinner i mørket”, skriver Johannes i sitt juleevangelium. Om all verdens mørkemakter forener seg mot dette lyset, kan de likevel ikke tyne det lyset Kristus kom med til oss. I hele verden finnes det ikke mørke nok til å kvele Guds lys.
Derfor ligger det i hele julens fest og høytid en innbydelse til å ta ut alt
av julens gave: Å få et møte med Jesus som venn, medvandrer og frelser. La oss ikke nøye oss med for lite!

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)