Sirdal Kyrkje

Veien fremover

2011 – 365 ukjente og ubrukte dager. Dager vi skal fylle med innhold. Innhold som gjør livet til noe mer, enn akkurat det å få tiden til å gå.

Meningsfylde! Hvordan det går til – se det er både spørsmålet – og opp til oss.Veien fremover er spennende. Dagene bak oss er interessante nok. Bare vi ikke slår oss til ro med å være fornøyd med det vi her gjort og oppnådd. Fortid er fortid! Den kan ikke endres. . Fremtiden blir en konsekvens av fortidens erfaringer.Veien fremover er også nåtid. Det vi vet er at vi har dagen i dag. Fortiden er skjedd – fremtiden vil skje! Nåtiden – er din og min mulighet – til å skape noe som kan forme fremtiden.Veien fremover kan for mange virke dyster og skremmende. Fordi vi vet så lite om den. Likevel kan vi frimodig gå den i møte med åpne sinn! Selv om det ukjente – det vi ikke kontrollerer – skaper uro og frykt. Midt inn i dette – om det ser aldri så mørkt ut – kan vi se fremtiden lyst i møte. Fordi den er i Guds hender. Den siste tiden har Ronald Fangens mektige salme (542) tonet i meg. Den burde være obligatorisk lesning – daglig – om Guds menighet som er verdens største under.

KIRKEN – de levende stener – deg og meg – går mot fullkommenhetens vår. Kjemp frimodig – se jeg kommer snart.
Det startet en natt for 2000 år siden. Tiden sto stille den natten. Historiens gang tok en ny retning. Gud selv grep inn, og la grunnlaget for det nye liv!
Da var der en Gud
bak alle stjerner og fjell
Som senket seg ned
mot meg og ville meg vel
som han skrev Arnulf Øverland i sitt dikt Den fjerde jul i fangenskap i 1944. I to enkle setninger presenterte han hele Guds glade budskap. Dermed kan vi si til hverandre at:
Veien fremover - om enn ukjent –er trygg! Fordi den er i Guds hender. Trygg fordi vi vet – at Kirkens Herre og Mester står ved sitt løfte: ”Se jeg er med dere alle dager (alle slags dager) inntil verdens ende. Hele livet!
Julen er en redningsaksjon. Gud tar hver og en av oss på ramme alvor – og venter at vi i samme grad skal ta Ham på ramme alvor. Guds aksjon forventer reaksjon fra vår side. Det ligger et oppdrag og venter. Oppdraget er at vi glade og frimodige går Veien fremover med takk og glede for det vi selv har mottatt fra Gud!
Veien fremover - fører oss til målet. Den blir til mens vi går!
 
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)