Sirdal Kyrkje

Ikke bare tro

"Og han reiste seg og fulgte ham" (Matt. 9.9).
Det er akkurat som jeg ser det for meg i sakte film. Dette øyeblikket da Jesus kalte en av sine disipler. Tenk deg den bevegelsen som settes i gang.  Matteus reiser seg opp, ser på Jesus, og slår følge. Matteus satt i tollbua da Jesus kom. Simon og Andreas holdt på med garnene. - Følg meg, sa Jesus. De kunne jo ha funnet på en unnskyldning. For det er ikke vanskelig å finne unnskyldninger. - Det passer ikke så godt nå. Kanskje senere.

For Matteus og de andre disiplene måtte det ha vært en opplevelse som ikke kan beskrives med ord. Hvordan ville det ha vært for deg om du møtte Jesus på samme måte som vennene hans gjorde det? Dette spørsmålet stilte vi konfirmantene en gang. Flere av dem svarte: - Det hadde betydd veldig mye. - Hadde hatt så mange spørsmål, om det han opplevde på jorda, om Gud, og om han hører alle bønner. - Er det virkelig deg, Jesus? – Spørre om han kunne frelst meg.
På samme måte som Jesus kalte sine venner den gang til å følge ham, lyder de samme to ord i dag: Følg meg!
For Matteus og resten av disiplene skjedde det mange store ting. Samtidig kan vi ut i fra bibelen lese om hvordan Jesus også på en ”vanlig” måte tok seg tid til mennesker. Lyttet. Viste nestekjærlighet. Han brydde seg. Det var dette han ville disiplene skulle lære. – Du skal elske din neste som deg selv, sier Jesus.

At Jesus har levd, er allmennkunnskap. Det kan vi slå fast. Han var dyktig til å snakke for seg, og gjorde gode gjerninger som å helbrede folk fra sykdom. Men hva mer? Hvordan forholder vi oss videre til Jesus? Man kan tro så mangt. En profet? En av mange veier til himmelen? Eller så kan vi tro at han var den han sa han var, og fortsatt er, fullt og helt Guds sønn, og vi kan ta ham på ordet når han sa:
”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14,6).
 Jesus vil at vi skal tro på ham, men han ønsker ikke at det skal stoppe der. Han vil vi skal følge ham, ta ham med i hverdagen vår. Ikke ”stenge” troen inne. Noen sier troen er en privat ting. På en måte er det slik, men troen fører til fellesskap (1.Kor 1,9). Fellesskap med Jesus, fellesskap i menigheten, ja fellesskap med alle troende rundt om i hele verden. Troen samler oss.

 Ikke bare tro, men også følge. Se mer av hvem denne Jesus egentlig er. Dette skjer kanskje ikke bare med å skru av og på en bryter. Men med et ønske om å gjøre noe med det, be til Jesus og lytte til hva han har og si, kan det bli mer spennende å være en Jesu disippel. Bønn skaper bevegelse. Store bevegelser. Det setter himmelkreftene i sving. 

 Per Sverre Kvinlaug

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)