Sirdal Kyrkje

Stein eller katadraler

Det fortelles en historie om to menn som stod i et steinbrudd og hogg stein. Da kom det en herre og spurte hva de holdt på med.  Den første svarte: ”Jeg hogger stein”. Mens den andre sa: ”Jeg er med å bygge en katadral”
Disse to steinhoggerne representerer to forskjellig livsholdninger. Den første tilhører gruppa av oss som lett stirrer oss blinde på de små tingene vi er opptatt med. Den andre klarer å løfte blikket og se at det han gjør er en del av noe større.
 Du verden hvor lett det er å falle inn i mønsteret fra den første, bare være opptatt av det man holder på med selv. Tenk å få løfte blikket å se at vi er med i noe stort.
Nå står pinsen før døra. Pinse handler om å være med på noe stort. Pinsedagen fikk disiplene Den hellige Ånd og de talte fremmede språk i Jerusalem, slik at tilreisende jøder fra ”hele” verden kunne forstå hva de sa. Pinsedag er også regnet for kirkens fødselsdag. Fra den dagen framstod Jesu etterfølgere som en gruppe, og stadig nye ble lagt til menigheten.
 Tenk det! Det hele begynte med elleve, redde menn, som satt igjen etter at Jesus var død. Det var de samme som frimodig stod fram på pinsedag og forkynte budskapet om Jesus, og dermed la grunnlaget for den verdensvide kirke.
Har du lyst til å fortsette å hogge stein eller vil du heller bygge katedraler?
 Per Øistein Rogstad

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)