Sirdal Kyrkje

De lette og de fant....

Lørdag 6. januar var det Helligtrekongers dag. Det er en lang tradisjon i kirken å feire deres møte med Jesus-barnet. Den bibelske beretningen forteller lite om hvem eller hva de var. Det står bare at det kom noen vismenn fra Østen. Tradisjonen har fargelagt denne fortellingen for oss. De har blitt til konger, og tradisjonen har gjort dem til tre. Jeg synes dette er en flott fortelling som åpner opp for litt andre perspektiver. Vismennene søkte en konge, og de fant ham i barnet i krybben. At tallet ble til tre skyldes nok gavene de hadde med: Gull, røkelse og myrra. Kongene bar med seg hver sin gave til Jesus-barnet. Myrra er en velluktende balsam, laget av harpiksen til lavtvoksende kamfertrær. Tradisjonen ville lenge ha det til at de kom fra Persia, men kamfertrærne vokser ikke der men i Arabia og Etiopia. Det førte til at en av kongene ble til en etiopier. Derfor er det også en av kongene malt som afrikaner på flere malerier.
 Disse tre har fått navnene: Kaspar, Melkior og Balthazar. Om det var Kaspar eller Balthazar som var etiopier var det uenighet om, men det er jo ikke hovedsaken.

Kongene blir viktige symbolfigurer som viser at Jesus ikke bare kom til et utvalgt folk i Midtøsten, men han kom for å frelse folk av alle folk og stammer. Når vi fortsatt leser fortellingen om dem i kirkene første søndag i januar, er det vel nettopp det som er grunnen. Historien er viktig for å minne oss om dette, men også at de lette og fant det de søkte.
I Matt 7, 7 står det: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
Det var det vismennene var villige til. De hadde skjønt at noe helt spesielt skulle skje i nærheten av Jerusalem på denne tida. De var villige til å følge stjernen selv om den ledet dem ut på en lang og strabasiøs ferd. De gikk først til Kong Herodes i Jerusalem, men der var det ikke født noen ny kongesønn. Stjernen førte dem videre til Betlehem. Der fant de hva de søkte.

Er vi villige til å ofre like mye for å finne svar på våre lengsler? De søkte hos kongen etter den nye kongen, men der var det ingen ting å finne. Da fulgte de lydig stjernen helt fram til den fattigslige stallen i Betlehem. Det synes jeg må være et flott syn. Tenk deg disse tre kongene forlot det kongelige slott i Jerusalem og gikk til stallen for å hylle et barn født i fattigdom.

Den gamle dikterhøvdingen Trygve Bjerkrheim, skrev dette lille verset:
Ikkje til sjølvhjelpte sjeler,
ikkje til stolte sinn,
men til dei brostne hjarto,
stig verda sin skapar inn.

Per Øistein Rogstad

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)