Sirdal Kyrkje

De ble overrumplet

Påskedag skal det ropes ut fra kirker over hele jorden: Jesus Kristus er oppstanden. Og kirken har i 2000 år svart: Ja han er sannelig oppstanden. Dette var fra første dag kjernen i det kristne tro. Paulus skrev 1. korinterbrev snaut 30 år etter Jesu død og oppstandelse. Og i kapittel 15 skriver han ned ikke hva han selv har funnet på, men det som han ble opplært i da han kom til tro kanskje 20 år tidligere. ”Først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han oppstod tredje dag, at han viste seg for Kefas, dvs Peter, og deretter for de 12, og senere for mer enn 500 hundre på en gang.”
Påskemorgen kom overraskende på sørgende kvinner og fortvilte disipler. De oppfant den ikke. De ble overrumplet, og det er egentlig overraskende hvor lang tid det tok før det gikk opp for dem. De finner en tom grav, men blir ikke straks glade. Gleden kommer etter hvert, i mange møte med Jesus etter som dagene går. Langsomt gikk det opp for dem at Jesus holdt nøklene til dødsriket og at de hadde en levende Frelser.
Jeg synes det fascinerende at det tok tid for dem å forstå, før det sank inn i hjertene. For slik er det også med oss også. Langsomt, kanskje svært langsomt kan det gå før dette går opp for oss og får betydning for vår tro. Langsom og gradvis, for mange ikke før møte med sykdom, alderdom og grav tvinger oss til å tenke over det, får mange tro og håp til at Jesus holder dødsriket i sine hender. Men om det gikk seint, og kan gå seint for noen av oss så har det allikevel skjedd. Ingen kunne rokke ved at graven var tom om de tvilte aldri så mye. Underet var skjedd selv om de tvilte og var redde. Underet var ikke avhengig av deres tro, eller vår tro.

Påskemorgen betyr at Gud ikke kunne, aldri kunne forsone seg med døden, skylden og sviket. At Gud aldri kunne forsones seg med det som skjedde i Bibelens første kapitler om menneske som vendte Guds ryggen. Tredje kapittel i 1. Mosebok slutter med at serafer med svingene sverd voktet adgangen til livets tre i hagen. Nå sitter engler i en tom grav og forkynner om åpen himmel og åpen grav.

Av Torbjørn Hestnes
Sokneprest i Stokka
og påskeprest i Sirdal

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)