Sirdal Kyrkje

Fire sterke karer

De var fire mann. Fire sterke karer. Sterke i armene, og sterke i troen. Fire venner som brøyter vei i menneskehavet med en kamerat på båre som trenger å komme frem til Jesus.
Fire kamerater som bryter opp taket i besluttsomhet for å fire ned sin lamme venn. Jesus ser dem og byrden de bærer. Med stor selvfølgelighet tar han over. Han henvender seg til mannen på båren. Først med det viktigste – tilgivelse og oppreisning. Deretter med helbredelse og fysisk mulighet til å sette bena under seg igjen.
Det er ikke alltid like lett å komme seg frem til Jesus. Det kan være andre mennesker som stenger sikten. Det kan være ting vi har gjort i livet som vi ikke er stolte av og som hindrer oss i å se Jesus og oss selv i øynene. Eller det kan være fysiske plager som gjør oss slitne og motløse, og som gjør at vi tenker at alt håp er ute. Vi orker bare ikke mer. Klarer ikke. Veien er altfor lang og altfor tøff.
Gud har gitt oss hverandre. Når troen, håpet og motet ikke strekker til, er det godt at det finnes andre mennesker som kan bære. I dagens tekst er det fire sterke karer. I menigheter rundt omkring finnes mange bærere i ulike skikkelser. Mennesker som folder hender for noen som strever. Helt vanlige mennesker som gjennom uken bretter opp ermene, tar i et tak, legger til rette og gjør sitt beste for at andre skal kunne finne en sti gjennom folkemengden, helt inn til Jesus. Mennesker som viser omsorg og kreativitet når det gjelder å finne nye veier frem til Ham, om det så skulle være gjennom et tak.
I perioder har vi styrke nok til å bære andre. I andre perioder er det vi selv som trenger å bli båret. Sånn er livet. Jesus så de fem vennenes tro. Han så de som bar, og han så mannen som ble båret. Med noen små ord endrer Jesus situasjonen. De fem vennene går sammen ut fra et møte med en som ikke lar noen komme forgjeves til ham. Han ser både innsiden og utsiden, og vil hjelpe oss med begge deler. Det er det håp i. Både for de av oss som er rakryggede bærere, og for de av oss som ligger nede.
 

Idun Strøm Sefland, nettprest
(Kjelde: www.kyrkja.no)

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)