Sirdal Kyrkje

Da forhenget revnet

I påskefortellingen står det en liten setning som har satt seg fast hos meg denne påsken. I verset etter at Jesus døde, står det i Matt 27,51:
Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst.
Hva betyr det at forhenget i tempelet revnet? For en jøde i samtiden måtte dette oppleves som provoserende. Forhenget hang foran det aller helligste stedet i tempelet. Ditt inn var det bare øverstepresten som hadde adgang, og det en gang i året. I Hebreerbrevet 9,6-7 leser vi:
Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten.  Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det.  
Det aller helligste var ikke et rom som prestene utan videre hadde tilgang til. Tenk da hvilken enorm symbolsk betydning denne lille setningen har.
Jesu død førte til at dette forhenget revnet. For meg blir det et flott symbol på hvor grensesprengende hans død var. Han åpnet veien like inntil det aller helligste - til Gud. Gjennom Jesu død fikk vi alle tilgang til Gud.
Kommentaren om forhenget er nevnt hos Markus og Lukas også. Det betyr at de alle tre mente at det var en viktig og vesentlig opplysning som satte Jesu død i et spesielt lys.
I den jødiske tro var det et stort nett av regler og forordninger i respekt for Guds hellighet. Tenk da hvordan en slik setning kunne provosere. Hadde man ønsket å tilpasse budskapet til sin jødiske samtid, hadde sikkert setningen vært tatt bort. Men når evangeliene ble skrevet, ble det ansett som så viktig at det måtte med. Jesus hadde gjennom sin død, fått forhenget til å revne slik at det ikke lenger var noe stengsel inn til det aller helligste. Nå var veien like inn til Gud åpnet en gang for alle. Alle stengsler var revet ned. Det er evangliet i en sum.
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)