Sirdal Kyrkje

Nytt liv av daude gror

Våren er i anmarsj og det grønnes overalt. Naturen har for alvor våknet til liv etter en lang vinter. Det er lett å ta det som en selvfølge at bjørka igjen står der grønn og fin, men jeg tror det kan være godt for oss moderne mennesker og stanse opp litt og se på alt som skjer rundt oss i denne flotte tida.
I vårsalmen over alle vårsalmer "No livnar det i lundar", skriver Elias Blix:

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Elias Blix fanger inn noe av storheten i det mysteriet som våren egentlig er. Med min forstand, kan jeg i hvert fall ikke fatte at det treet som stod der så nakent og bart i mars, nå står i sin grønne drakt. Vi kan studere prosessene som går fore seg i trær og planter på denne tida, og gi en forklaring. Likevel er det ikke til å komme forbi at det er som et under at noe som ser dødt ut, kan stå der og strutte av liv bare noen uker senere.

Våren er derfor også et flott bilde på hva som er kjernen i det kristne budskapet.
På langfredag døde Jesus og ble lagt i ei grav, og da stoppet alt opp. Med Jesu død, døde også disiplenes håp, men langfredag er jo ikke slutten på fortellingen om Jesus. På påskedag stod han opp fra de døde, og viste at "nytt liv av daude gror".
Fortellingen om Jesus fortsetter fram mot Kristi himmelfartsdag. Da forlot han sine disipler med et løfte om å være med dem alle dager inntil verdens ende. Jesus ble så rykket opp i herligheten sammen med sin Far. Jesus forkynte at alle de som tror på han, skal få del i den samme herligheten.
På denne måten har Jesus sin egen vårfortelling, fra langfredag med død og håpløshet, via oppstandelsensmorgen som gir nytt håp - til himmelfart og pinsedag.

Da kan vi få stemme i med Blix:

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)