Sirdal Kyrkje

Kjærlighetsbrev fra Gud

Har du noen gang fått et kjærlighetsbrev? Dette er til deg..

Mitt barn..
 
Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…Salme 139:1 
Jeg vet når du sitter og når du står oppreist…Salme 139:2 
Jeg er vel kjent med alt du er…Salme 139:3 
Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om…Matt 10:29-31 
For du ble skapt i mitt bilde…1. M 1:27 
I meg lever du og beveger deg og er til…Apg17:28 
For du er min slekt… Apg17:28 
Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…Jer 1:4-5 
Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…Ef 1:11-12 
Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…Salme 139:15-16
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo… Apg 17:26
Du er skremmende og vidunderlig skapt…Salme 139:14 
Jeg vevde deg sammen i din mors mage…Salme 139:13 
Og jeg dro deg fram den dagen du ble født…Salme 71:6 
Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg…Joh 8:41-44
Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet…1 Joh 4:16 
Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet …1 Joh 3:1 
Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far…1 Joh 3:1 
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby…Matt 7:11 
For jeg er den perfekte far… Matt 5:48 
Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…Jakob 1:17 
For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov… Matt 6:31-33 
Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…Jer 29:11 
Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet…Jer 31:3 
Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden…Salme 139:17-18 
Og jeg fryder meg over deg med jubel…Sef 3:17 
Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg…Jer 32:40 
For du er min verdifulle eiendom…2. M 19:5 
Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot…Jer 32:41 
Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting…Jer 33:3 
Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…5. M 4:29 
Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker…Salme 37:4 
For det er jeg som gir deg disse ønskene…Fil 2:13 
Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå…Ef 3:20 
For jeg er din største oppmuntrer…2 Tess 2:16-17 
Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer…2 Kor 1:3-4 
Når du har hjertesorg, er jeg nær deg…Salme 34:19 
Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte…Jes 40:11 
En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne…Åp 21:3-4 
Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden…Åp. 21:3-4 
Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus…Joh 17:23 
For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus…Joh 17:26 
Han er det nøyaktige bilde av min eksistens…Hebr 1:3 
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg…Rom 8:31
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder…2 Kor 5:18-19
Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones…2 Kor 5:18-19 
Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg…1 Joh 4:10 
Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet…Rom 8:31-32
Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg…1 Joh 2:23 
Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen…Rom 8:38-39 
Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett …Luk 15:7 
Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far…Ef 3:14-15 
Mitt spørsmål er…Vil du være mitt barn?…Joh 1:12-13 
Jeg venter på deg…Luk 15:11-32
 
Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud .
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)