Sirdal Kyrkje

Det gode livet

De fleste mennesker  er  i dag opptatt av,  og higer etter ”det gode livet”
Mange vil nok definere  ”det gode livet” ulikt,  men  ord som trygghet,  fred,  håp,  framtid og sannhet,  vil nok være med hos de aller  fleste.
Alle vil selvsagt ha et best mulig liv  her på jorden.  Verdens fattigdom, krig , sult  og nød viser oss at en stor del mennesker har  et vanskelig liv. Hva så med oss her i Vesten,  som har alt vi trenger og mer til.  Vi har alle forutsetninger  for å  ta del i ”det gode livet”.  Hva er status for mange av oss priviligerte mennesker ?  Stress og jag etter riktdom og makt,  utroskap og  løgn, filmer og tv-serier/programmer  som  fremelsker  umoral,  vold  og sex.
En skole som utvanner  den kristne lære,  og sidestiller den med  andre religioner.  En kirke som snart bare ansetter  biskoper,  som  setter tilside  Guds gode  vilje med våre liv.
Hva er i ferd med å skje med vårt samfunn og hva blir konsekvensene ? Vi  ser et samfunn  i foråtnelse,  hvor  vold,  rusmisbruk, og  utroskap øker.  Barna blir skadelidende og de voksne  prøver å reparere med  lykkepiller  og yoga/meditasjon.

Hvordan kan dette skje i et kristent  land som Norge ?  Hva med deg og meg, som kaller oss kristne ?  I  Bibelen leser vi om  søstrene  Marta og Marie (Luk. 10)  Disse fikk besøk av Jesus en dag.   Maria satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord,  mens Marta var travelt opptatt og   ”gjorde seg strev og uro” med mange ting.  Kjenner vi oss litt igjen i Marta ?  Jesus sa at Maria hadde valgt den gode del,  å være sammen med Jesus  og lytte til hans ord.  Her tror jeg nøkkelen til ”det gode liv”  ligger.
Paulus sier i et av brevene,  at vi må vende oss bort fra ugudligheten (2.tim 2.16 ff)  og heller påkalle  Herren…          ”For meg er  livet  Kristus”,  sier Paulus et annet sted.
Et liv sammen med Jesus,  vil være  en god basis for ”det gode liv” her på jorden.  I tillegg er det  selve nøkkelen til  himmelen og et evig liv sammen med  Ham. 
”Jeg er veien,  sannheten og livet,  ingen kommer til Faderen uten gjennom meg” (Joh. 14,6).  La  Jesus  ta styringen over  ditt liv. Da vil du garantert kjenne smaken av det ”gode liv”.

Herre,  lær meg dine veier,  mine egne fører ofte vill.
La ditt ord være en lykt for min fot,  min egen lampe har lett for å  slukne.
Led meg ved ditt øye, Herre,  mine egne øyne er blindet av verdens dårskap.
La meg sette min lit til Deg,  min troskap holder ikke.
Vær du mitt skjold mot alle farer,  selv er jeg sårbar og forsvarsløs.
Vær Du, Herre,  min styrke,  min rygg er så svak.
Vær du mitt lys,  Herre,  og gi meg kraft i å leve i det.
Vær du mitt alt,  Herre,  for selv er jeg intet,  men i Kristus er jeg alt.

(dikt/bønn  v/Sigrid Th. Flåt)

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)