Sirdal Kyrkje

Å bli teken i mot

Det sanne lyset som lyser for kvart menneske, kom no til verda. Han var i verda, og verda vart til ved han, og verda kjende han ikkje. Han kom til sitt eige, og hans eigne tok ikkje imot han. 
Joh. 1, 9-11.

Evangeliet krev ikkje; det bare gir. Det krev ikkje at vi må møte Gud på halvvegen, men forsikrar oss om at han gjekk heile vegen for oss. Det gir evig liv til små barn som ennå ikkje kan gjera gode gjerningar, og til gamle syndarar som bryt med Gud igjen og igjen. Det gir forbrytaren på korset det sikre håpet om himmelen. Og det gir deg og meg, uansett kor syndige vi måtte være, det same håpet og fyller oss med all glede og fred.
Dette er evangeliet – det enklaste, men samtidig det beste. Dette er sjølve kjernen i Kristendommen.  La oss aldri bli trøytte av å høyre det, men glede oss i det kvar dag og dele det ivrig med andre menneske.
Jesus er Guds gåve til deg og meg. Det er opp til kvart og eit menneske om dei vil ta i mot denne gåva.

Men alle som tok imot han, dei gav han rett til å bli Guds born, dei som trur på namnet hans. 
Joh. 1, 12.

Per S. Kvinlaug
 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)