Sirdal Kyrkje

Gud har aldri forlatt oss

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg da frykte? Herren er et vern om mitt liv, hvem skal jeg da skjelve for? Sal 27,1 
Følgende historie er hentet fra Kina under Maos regime med kristen forfølgelse.
Li An (pseudonym):
I løpet av den tiden jeg ble forfulgt på grunn av evangeliet, ble jeg en gang dømt til å bli henrettet. Men Gud beskyttet meg. I stedet for å drepe meg kastet de meg i fengsel.
Ikke lenge etter dette hendte det noe merkelig. Dommeren som hadde dømt meg til døden fikk selv problemer med myndighetene. På grunn av sin politiske aktivitet ble han dømt til en lang fengselstraff. Ikke bare ble han satt i samme fengsel som meg, men han havnet og i samme celle sammen med meg.
Da han hadde funnet ut hva jeg hette begynte han å rope ut: ”Å Gud, jeg gir meg over i dine hender, Å Jesus jeg overgir meg til deg.”
Slik fortsatte han i fire-fem minutter før han snudde seg til meg. ”Så det er deg. Kjenner du meg igjen? Ditt liv var i mine hender. Jeg hadde dømt deg til døden og jeg prøvde mange ganger å få satt dommen ut i live, men hver gang jeg ville fullføre dødsdommen kom det noe i veien slik at jeg måtte utsette det. Men hvem ville vel ha trodd at du og jeg skulle havne i samme celle? Jeg ser at din Gud har bevart ditt liv. Du er i Hans hender. Men jeg er i hendene på kommunistene, og de vil ikke la meg leve. Vær så snill å tilgi meg. Jeg trenger din Jesus.”
Jeg så på ham. Han hadde vært min dommer. Nå var jeg hans dommer. Og Gud fortalte meg hva dom jeg skulle gi ham.
Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. (Matt 10,29)
Gud tilgir og så skulle vi.

Sluttkommentar:
Når vi føler oss sviktet og forlatt stemmer det ikke, Gud har aldri forlatt oss og kommer aldri til å gjøre det.  Når vonde ting skjer i livet mitt er det ikke fordi Gud har mistet kontroll. Min Gud er ikke død, Han lever.

Ole Lilleheim

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)