Sirdal Kyrkje

Trenger du Guds velsignelse?

Det er ikke lenge siden et menneske sa til meg at det var utrolig godt å gå hjem fra gudstjenesten og vite at hun
hadde fått tatt imot Guds velsignelse.
At Guds ansikt fikk lyse over henne og gi henne visshet om Guds nærvær og fred.
Et ansikt som stråler mot oss, er en velsignelse. Det erfarer vi i hverdagen når et menneske vi ikke har sett på en
stund kommer mot oss og det tennes lys i begges ansikt. Et godt og varmt lys lar vi stråle mot hverandre.
Det er gode øyeblikk!
Det er også gode øyeblikk for meg som prest, å få lov til å lyse velsignelsen over menigheten ved gudstjenestens slutt.
Guds velsignelse er som et godt åpent ansikt som stråler mot oss,- slik det uttrykkes i ordene fra 4. Mosebok 6,22-27. "Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Vi sliter til tider med livet. Det oppleves kavete og masete. Noen ganger føler du kanskje at det er som tåken har lagt seg helt over livet ditt. Uansett hvordan du har det:
Still deg under Guds velsignelse! La Guds ansikt lyse over deg!
Du er velkommen til påskens gudstjenester i Sirdal denne påsken. Der møter vi Jesus som gav livet sitt for oss alle,-
som seiret over døden.
Kom,- om du er på hytta eller er fastboende og la Guds ansikt lyse over deg og gi deg fred.


Hilsen Berit Espeset
(sokneprest i Sørnes menighet, Sola)

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)