Sirdal Kyrkje

På vei med hyrdehjelp


Våre norske hyrder går bak hyrdene og bruker hundene til å få sauene den vei de ønsker. Hyrdene i det gamle Israel gikk foran sauene med en egen sang eller kallesignal. Sauene kjente hyrdens stemme eller kallesignal. En god hyrde kunne føre flokken fra en oase til, gjennom ørkenstrøk og farlige områder til neste oase på en dag. Han kjente sauene sine, og sauene visste de kunne stole på sin hyrde.
Forfatteren av Salme 23 i Salmenes bok tar utgangspunkt i dette bildet:
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han leder meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sist navns skyld. (v.1-3)
Vi har alle en livsvandring, gjennom ørkenstrøk og hverdagens problemer. Å være på ferie er på en måte å komme seg litt bort fra disse problemene. Men reiser vi alene, uten hyrde, uten guide, kan det være vi ikke finner oasen ved dagens slutt. Derfor er det alltid viktig å ha en hyrde, og vite hvem denne hyrden er:
Salmisten sa: Herren er min hyrde! Han visste det.
Jesus knytter an til hyrdemotivet, slik de fleste kjente det, og slik han kjente det fra Salmenes bok.
Johannes-evangeliet, kap 10:
Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. (v.11)
Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. (v. 14)
Jesus vil være vår hyrde på veien gjennom livet. Han døde for oss  og sto opp for oss. Gjennom dåpen er vi merket med korsmerket, for at vi skal kjenne ham og han kjenne oss.


(Denne andakten er hentet fra et meditasjonsark som Kirkerådet har utarbeidet til veikirkeprosjektet. I Sirdal er både Tonstad kyrkje og Kvævemoen kapell med i brosjyra for veikirker og åpne kirker som Kirkerådet har gitt ut for sommeren 2005)

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)