Sirdal Kyrkje

Mine sangskatter

Det er mange sanger som har betydd mye for meg i ulike faser i livet, og det er mange minner som kommer fram. Sanger som handler om glede og lovprisning, men og sanger til trøst, trygghet og oppmuntring.

En kjent kjær søndagsskole sang for meg er: ”Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten da går det så bra på veien til Himmelens stad.
Den sang vi da jeg gikk på søndagsskolen, og vi synger den fremdeles. Det er en barnslig tillit til at Gud er med oss.
Gjennom livet vil vi alle stå overfor valg vi må ta. For meg er det en sang som har betydd mye, og som jeg er veldig glad i. Det er sangen med disse strofene:
”Lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet”.
Vi har mange sanger som handler om Guds kjærlighet og omsorg. Det er stort å være med i sangkor å synge sanger som handler om dette. I musikklaget på Tonstad har vi en sang med et fint refreng: ”Til Jesus kan du komme med din smerte, med alt det som ingen andre kan forstå. Kun hos Jesus har du freden i ditt hjerte. Kun hos Ham du full forlatelse kan få."
Livet kan være forskjellig for oss mennesker, noen møter mer motgang enn andre. En nyere sang som jeg har hørt veldig mye på handler om Guds uendelige trofasthet og nærhet både i lette og i vanskelige dager:
”Livet er enkelt, når du er på høyden Og i ditt hjerte har underfull fred. Men alt forandres når du er i dalen Mist ikke motet for Gud er med.
Han er med deg på høyden han er med deg i dalen Når motgang deg møter Gjør han alt vel. Gud er hos deg i medgang han er hos deg i motgang Når mørket deg truer Gir han lys i din sjel.”
Guds kjærlighet og omsorg er så uendelig stor, han er den samme uansett hvordan dagene våre er. I Hebr. 13.v.8 står det: ” Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.”
Videre leser vi i Matt 28.v.20: ” Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”
Dette er noen av de sangene jeg er veldig glad i , sanger jeg har sunget mye, og sanger jeg har lyttet til. La oss glede oss over ” det glade budskapet” som blir formidlet gjennom vår store sangskatt, og dele de med andre.
 
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)