Sirdal Kyrkje

Fullkommen fri

Han som var utan synd og skuld,
han som var fullkomen god,
Guds eigen son
sa nei til jordisk gods og gull,
men ein krans han tok imot
slik at sveitten rann som blod.

Og dette gjorde Jesus i din stad,
så du for evig skal få vere glad.
Sjå på han, sjå din redningsmann,
sjå det han har gjort for deg,
då han opna himmelveg!
Kom til han, kom og ver hjå han.
Han gir deg kraft, ja, død blir til liv hjå han!


Han gav sitt eige liv for oss,
slik at den som vil,
kan bli fullkomen fri.
For Jesus døydde på eit kors,
og han gav oss framtidshåp
då han frå si grav sto opp.

 Ja, tenk at han som var helt uskyldig og ikke hadde gjordt noe galt, han gav livet sitt for din og min skyld! Alt det gale som vi har gjort og fortsatt kommer til å gjøre, tok Jesus skylda for da han ble korsfestet på korset.
Derfor kan vi, helt ufortjent, komme til ham og få tilgivelse når vi trenger det, og vi vil bli tilgitt. Gud sendte Jesus til jord fordi han elsker oss. Gud tilgir oss fordi han elsker oss.
Hvis du vil, kan du også slippe ham inn i hjertet ditt og bli fullkommen fri!!

Solveig Tonstad

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)