Sirdal Kyrkje

Landet t dei levande

Landet t dei levande. Smak p uttrykket! Det er sterkt. Det er vakkert. Det er fullt av hp og tillit. Stadig vender eg tilbake til dette uttrykket i salme 116. Ikkje minst i samband med pska sitt drama om liv og dd kjem uttrykket fram. Ordlyden peikar ut over berre det leve. Livet blir ein dimensjon. Livet blir noko som er fullt av innhald. Kva er livet? Kvar kjem det fr? Kjem det fr Gud? Er Gud livets Gud?
Livet er ikkje sjlvsagt. Mange er viljuge til kjempe for livet. Ikkje berre for eige liv, men for livet. Kjempe for andre sitt liv, komande generasjonar, livet p kloden. Livet er godt. Livet er verdt kjempe for.
Er det sjlvsagt at Gud er livets Gud? Nei, det er ikkje sjlvsagt. Mange ser ut til meine tvert imot. Gud str berre i vegen for livet. Om ikkje akkurat Gud gjer det, s gjer i alle fall kyrkje og kristendom det. Kristendom snevrar inn livet og trykker det ned. Difor m kristendom motarbeidast og barna vre m skjermast fr pvirking. Nei, Det er ikkje sjlvsagt at Gud er livets Gud. Men bibelen talar om Gud som livets Gud. Lyset og livet kjem fr Gud. Gud skapte livet og Gud sg at livet var godt. Og Gud vernar om livet og str p livet si side. For livet er trua. Der str ein kamp mellom livet og dden, mellom det gode og det vonde. I denne kampen er Gud ein aktiv Gud, ein handlande Gud. Gud kjempar p livet si side, for livet. Klarast kjem dette til uttrykk i pska sitt drama. Nr Guds Son ofrar livet, s er det Guds kamp for livet.
P grunn av det offeret kan salmisten sine ord bli vre ord. Vi skal f ferdast for Herrens syn i landet t dei levande. Gud er livets Gud. vandre for hans syn er vandre i landet t dei levande. Det er st p livet si side i stort og smtt. Det er kjempe for livet der det er trua.

Sigurd Flydal

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Ndhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga mter og anna)