Sirdal Kyrkje

Alle mann på dekk!

Søndagsskolearbeidet er et utrolig viktig arbeid blant barn og unge. Nå har en i søndagsskolen tatt i bruk et helt nytt spennende opplegg som heter Sprell levende. Responsen har ikke uteblitt. Mange søndagsskolelærere forteller om ny giv i arbeidet. Det er inspirerende å høre slike tilbakemeldinger.
Personlig har jeg vært engasjert i søndagsskolen på flere måter. Jeg gikk på søndagsskolen til jeg gikk ut av ungdomsskolen og vel så det. Etter dette har jeg vært engasjert som søndagsskolelærer, og sittet i styret i Vest Agder Søndagsskolekrets. De siste par årene har jeg vært med i et prosjekt som resulterte i cd- og dvd-produksjonen Alle mann på dekk, utgitt av Lynor. Produktene inneholder søndagsskolesanger, skrevet av Ole Bjørn Reinsertsen, som er kretssekretær i Vest Agder Søndagsskolekrets.
Her om dagen tok jeg ”beordrings-ordene” i min munn igjen: ALLE MANN PÅ DEKK! Hva forteller disse ordene oss? I denne sammenhengen er det utvilsomt, for som det heter i det andre verset i denne flotte barnesangen: Vi må gå med livets ord, ut til alle folk på jord. Vitne om at Han er stor, for nå skal skipet seile!
I Guds rikes arbeid er ALLE viktige. Det er viktig hvordan vi møter andre mennesker. Tenk på Jesus og Sakkeus, kanskje en av de mest kjente historier som brukes i søndagsskolen.
Som i så mange andre fortellinger, er det de som er utenfor det gode selskap som blir løftet fram av Jesus. I denne fortellingen er det en rik toller, en som folket tenkte nedlatende om. Sakkeus blir forandret av møtet med Jesus, og det er også noe vi ser gang på gang. Jesus møter mennesker med aksept og respekt som mennesker, han møter dem med kjærlighet og nærhet.
Da skjer det: Sakkeus ser selv det som er galt i måten han lever på, og han trekker selv konklusjonen for sitt eget liv. Vi behøver ikke fortelle andre mennesker hvordan de kommer til kort, det vet de så inderlig vel selv. Det som kan forandre mennesker er at de blir møtt med kjærlighet og respekt. Da kan øyne åpnes og liv få ny retning. Alle mann på dekk!


Per Sverre Kvinlaug

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)