Sirdal Kyrkje

Velkomen heim

 ”Medan han endå var langt borte, fekk faren sjå han, og han fekk inderleg medkjensle med han. Han sprang imot han, kasta seg om halsen på han og kyste han.” Lukas 15, 20.

 Dette er skildringa av ein far som har lengta og venta med håp.”Å, om han hadde kome heim att!” Då den bortkomne sonen ba om å få forskot på arven, så fekk han det. Då han selde alt han eigde og reiste derifrå, så stoppa ikkje faren han. Når han kjem heim att, utan pengar og prega av eit vilt liv, blir han møtt av opne armar. Ingen moralpreken, ingen ”kva-var-det-eg-sa”, ingen straff. Berre eit kjærleg og rungande  ”velkomen heim”.

Faren beordra ”Skund dykk! Finn fram dei beste kleda og ha dei på han, og lat han få ring på fingeren og sko på føtene.” (vers 22) Tenk for ein far, ein far som ikkje gjer borna sine som fortent, men ein far som elskar uavhengig av gjerningar og feiltrinn. Ein far som lengtar og som ynskjer å vere nær.

 

”For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve.” Efesarane 2, 8

Inger Solveig Høyland

 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)