Sirdal Kyrkje

Jesus og tvilerne

Vi har nettopp feiret Påske, og igjen blitt minnet på dramaet som forandret verdenshistorien. For meg har spesielt de forløsende ordene, som møtte Maria Magdalena og Maria da de kom til graven tidlig søndag morgen, blitt gode. ”Han er ikke her, han er oppstått”. Jesu korsfestelse og seier over døden, har banet veien til himmelen for hver den som tror på hans navn. ”Han er oppstanden, halleluja…”

Etter oppstandelsen, møtte Jesus disiplene – og han viste dem sine hender og sin side. Dette for å bevise at han var Herren Jesus. Det står videre at disiplene ble glade over å se Jesus.
En av de elleve gjenværende disiplene, Thomas,    var ikke tilstede under dette møtet.
Da de andre fortalte ham at de hadde møtt den levende Jesus, stilte han seg svært tvilende til det de sa. ”Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.
Ikke rart han fikk tilnavnet ”tvileren Thomas”..
 
Har du noen gang kjent trangen etter et håndgripelig bevis for kristendommens sannhet ?
I min politihverdag handler det ofte om bevis, det bør foreligge bevismateriale for at en straffesak skal være troverdig, og en eventuell gjerningsperson kan dømmes.
Et troverdig vitneutsagn kan også være et bevis.
 
Selv om Thomas hadde levd sammen med Jesus og sett mange av han mange undere, tvilte han da de andre disiplene fortalte at de hadde møtt den oppstandne Jesus.
Vi vil aldri oppleve håndgripelige bevis for at Jesus har stått opp og om bibelens frelsesbudskap er det rette. Vi må ta et valg i TRO.
Etter at Thomas fikk bevisene på at Jesus var levende, sier Jesus : ”Vær ikke vanntro, men troende ! Han sier videre: ”Salige er de som ikke ser, men dog tror.”
Dette er til oss tvilere i dag. Utsagnet ”dog tror”, kan oversettes omtrent slik… Med sin tvil gir seg i lag med Jesus, begynner å følge han, varsomt skritt for skritt – usikkert og famlende. Veiledet av hans ord, støttet av hans (Jesu) hånd.
 
Guds ord gir oss mange grunner til å tro. Mange mennesker som i dag har tatt et valg for Jesus og hans invitasjon til å tro, er for meg troverdige vitner på at Jesus lever.
”For hver den som tror på meg”, sier Jesus ”skal ikke fortapes, men ha evig liv.”
For vandringen her i livet, sier Jesus: ”Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys”
Mange har tatt et valg i tro (uten bevis) om å følge Jesus. De har ikke blitt skuffet.
Min oppfordring til deg i dag er: ”Smak og se at Herren er god”. Lykke til !!
 
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)