Sirdal Kyrkje

Et himmelblikk

Du trenger ikke være fjellklatrer og å bestige de høyeste fjelltoppene i Himalaya, for å kjenne den følelsen det er å stå på toppen av et fjell og speide utover. Etter å ha slitt seg oppover mot toppen er det befriende å kunne se utover landskapet rundt og ha en stor åpen himmel over seg.
I evangeliene er det særlig tre fjellopplevelser som har bitt seg fast hos meg.
Den første er da Jesus blir fristet av djevelen i ørkenen. Han førte Jesus opp på et høyt fjell, slik at de kunne se alle verdens riker og deres herlighet. Dette skulle Jesus få om han ville tilbe djevelen, men Jesus avslo og viste djevelen fra seg. Han lot seg ikke friste til å svikte det oppdraget han hadde fått av sin far.
I Matt 17 kan vi lese om en annen opplevelse på fjellet. Denne gang får Peter, Jakob og Johannes være med opp på et høyt fjell. Der fikk de se Jesu herlighet på en helt spesiell måte. Han ble forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Moses og Elia åpenbarte seg for dem der på berget. Så kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: "Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham!"
Den tredje hendelsen på fjellet er når han tar avskjed med disiplene og gir dem oppdraget. I Matt 28, 18-20 står det: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Hver av disse hendelsene viser unike sider ved Jesus. De gir både innblikk, utblikk og himmelblikk. Den først fortellingen gir kanskje særlig innblikk i at Jesus hadde et helt spesielt oppdrag som djevelen ønsket å forpurre. I den andre er det både et innblikk og himmelblikk. Møte med Elia og Moses og røsten fra himmelen, bringer med seg et himmelblikk. Røstens budskap gir innblikk i Jesus som Guds sønn.
Den siste hendelsen på berget gir i større grad enn de foregående også et utblikk. Disiplene fikk oppdraget å bringe budskapet om Jesus til hele verden. Det var ikke bare noe som angikk noen få forskremte menn for knapt 2000 år siden. De fikk et budskap som skulle gjelde for Jesu etterfølgere siden. Jesus forlot dem der på fjellet, men ikke til håpløshet og ensomhet. Han gav dem ikke bare et oppdrag, men også et løfte om å være med dem alle dager. På samme måte som det å stå på en fjelltopp og speide utover, kan gi oss nye perspektiver. Slik kan disse fjellmøtene i Jesu liv også gi oss innblikk i hvem han var og er, et himmelblikk på hva han har lovet oss og et utblikk til menneskene omkring oss. Som disiplene blir vi ikke overlatt til oss selv, for løftet gjelder fortsatt: "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Per Øistein Rogstad
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)