Sirdal Kyrkje

Kongenes Konge

Jeg ønsker med dette innlegg , å få gi en hyllest til min Gud, som er Kongenes Konge og Herrenes Herre. Han er også syndernes venn.
Han er blitt min far, gjennom å tro på hans navn. Tro at han er til, og er over alle ting.
Med en visshet om at Han er mektig til å holde alt han har lovet gjennom sitt ord.
Joh. 3.16 sier: For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes men ha evig liv.

Han er Mesternes Mester. En Mester trenger materiale for å utføre sitt verk.
Bakeren trenger mel, olje o.s.v. Snekkeren trenger tre, spiker o.s.v.
Gud trenger oss mennesker. Med mennesket som materiale kan han få vist sin storhet og allmektighet. Legge våre liv i Hans hender, og la Hans vilje skje gjennom vår livsvandring her på jord. Han er vår Frelser, forbeder, hyrde venn og mye mer. Han er selve veien, sannheten og livet.
For en liten tid tilbake leste jeg fra Efeserbrevet 6. om viktigheten av Guds fulle rustning.
Der står det: Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. De skoene, Guds ord er for alle, men vi har selv valget om å ta imot. Med Guds ord som mat for vårt sinn, får vi fred, glede, visdom, styrke og håp, gjennom livet og inn i evigheten.
Les romerne 10.9 og 10. Ta valget du også ,  og gjør som det står.
Sang sitat:
” Du er vår far Gud, og vi priser deg. Vi løfter opp ditt navn på jorden….
Kor: Ære være Gud den allmektige, som er og var og som skal komme.
Ære være Gud den allmektige, som rår til evig tid.” Amen.

Hilsen Ann-Karin Sele

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)