Sirdal Kyrkje

Er du med?

I helgen deltok jeg på en inspirasjonssamling for distriktskontakter i Kirkens Nødhjelp. Under denne inspirasjonshelgen tok vi opp forskjellige ting knyttet til årets fasteaksjon, ”FORGLEMMEGEI”.
Den handler om mennesker som lever i kriser som verden overser. Det finnes altfor mange mennesker som lever i vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg fremtid for seg og sine. De har rett til å bli sett.
Som kristne og som mennesker har vi et ansvar for å kjempe mot urettferdigheten i verden. Derfor må vi også kjempe mot årsakene til klimaendringene.
Det er vanskelig å sammenligne den virkelighet vi lever i, og den som de opplever. Langvarig tørke som følge av klimaendringer har endret hele livet til Maryan (bildet) fra Kenya. Dyr dør av tørken og de får ikke tak i melk fordi alle dyrene er døde. Geitene var eneste inntekstkilde. Det har fått store konsekvenser for Maryann: Hun måtte slutte på skolen.
Klimaendringene merkes verden over. Jeg så to bilder fra fjellet Kilimanjaro i Tanzania, den høyeste fjelltoppen i Afrika. Det ene bildet var tatt for en del år siden, mens det andre var tatt i nyere tid. Forskjellen var stor. Snøen er nærmest borte nå. Den globale oppvarmingen fører til at snø og is smelter i høyt tempo. Dette fører til flommer noen steder, og til mer tørke i deler av verden hvor nøden allerede er stor.
Dette er en bønn til deg om ikke å glemme. For menneskene som lever i disse oversette krisene, trenger at vi husker på dem. De har rett til å bli sett. Er du med?
  
  Per Sverre Kvinlaug
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)