Sirdal Kyrkje

Gud er kjærlighet

Guds kjærlighet er langt, langt større
enn penn og tunge tolke kan.
Den når høyt over himlens stjerner
Og ned til dødens mørke land.
Så dypt vi falt, den sonet alt,
Da Jesus døden led.
Sitt fangne barn i syndens garn
Gud frelste og gav fred.

Jeg synes denne sangen gir oss evangeliet i et vers. Den sier meg så mye om en Gud som elsker!
Kjærligheten er menneskets beste venn. Uten kjærlighet dør mennesket innvendig. Følelsene dør, troen på livet dør, og håpet dør. Vi er skapt for kjærlighet, sier Guds ord. I 1.Joh.brev 4,8, leser vi: ”Gud er kjærlighet”. Ingen kan bli lykkelig uten kjærlighet. Uten kjærlighet er mennesket ensomt.
Psykologene forteller oss at et av menneskets dypeste behov er å oppleve seg elsket. Det gjør at vi føler oss verdifulle. Livet blir meningsfullt. Vi kan bety noe for våre omgivelser. Det er derfor kjærligheten er menneskets beste venn. Den løfter oss opp til egenverdi. Og tenk - den har kraft i seg til å lege de dypeste sår i vår sjel! For mange er dessverre såret. Den verden som omgir oss har vært hard og ubarmhjertig mot mange. Og sårede og slåtte mennesker har så lett for å slå og såre andre. Det foregår i hjemmene, på arbeidsplassen og i vennekretsene. Vi mennesker er ofte så ufølsomme mot hverandre. Vi viser så liten forståelse for andres problemer. Og i stedet for å rekke ut en hjelpsom hånd og gi et varmt smil, setter vi opp paragrafer med krav og bud. Vi anklager istedenfor å elske. Og det oppleves smertefullt for mange. Men, takk og lov, det fins en kilde som leger og gir håp og tro! Den kilden ligger i Guds hjerte. Den heter kjærlighet.
Hit kan alle komme og drikke. Gud elsker alle! Også de som har falt på veien. I lyset fra Guds kjærlighet kan selv den dypest falne se seg tilgitt. ”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”, skriver Paulus.(Rom.5,8)
Det betyr at i Guds kjærlighet ligger det intet krav. Gud setter ikke opp betingelser for å elske deg. Han elsker deg bare på grunn av at du er nettopp deg. Og intet gjør Gud mer glad enn at du våger å tro det. Selv om du føler deg skuffet over deg selv, eller du har dype sår og vonde minner fra din fortid.
Se på korset! Hva ser du? Du ser at Jesus ble slått, forkastet, spyttet på, hånet og anklaget. Hvilke dype sår han fikk! Ikke bare i sitt legeme, men også i sine følelser! De han elsket så høyt behandlet han så ille. Hvorfor måtte det skje?Han var jo ren uskyldig og god. Det var for at du skulle bli legt. Han elsket deg så høyt at han var villig til å ta på seg dine sår, dine slag — ja dine synder. ”Straffen lå på ham for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom”, sier Guds ord(Jes.53,5). Kan du se at du er verdifull og elsket? Legg din hånd i hans hånd, og du kan se framtiden i møte med håp og tro.Og så vil du oppdage noe —hans hånd er naglemerket!

Olav Marin Heggdal

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)