Sirdal Kyrkje

I barnlig tillit

 ”La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem”

Dette lille verset frå Markus 10, 14, er et av de bibelsversene som oftest lyder i gudstjenesten.
Like før denne episoden hadde Jesus vært i diskusjon med noen fariseere om ekteskap og skillsmisse. Disiplene mente det nok godt når de da viste barna vekk, når mødrene kom dem. De så at Jesus var sliten av alt oppstyret, og trengte sårt ro og fred. Men da fikk de på ny en påminnelse om at Jesus var annerledes og tenkte annerledes. Dette er en av de få gangene det står at Jesus ble harm. Han refset disiplene for at de viste barna bort, og så forkynte han for disiplene at Guds rike hører barna til.
Hva er det med barna som gjør at han setter dem i en slik stilling? Jeg tror vi kan tenke oss til noen grunner alle sammen.
Barn kan være tillitsfulle og åpne. De våger å stole på de som er rundt dem. Dette tror jeg er viktig. Når vi vokser til, er det lett å bli skeptiske til omgivelsene, skeptisk til det vi hører og redde for å vise svakhet overfor andre, tape ansikt.
Kanskje det var nettopp det Jesus mente, og derfor tok han imot dem:”...og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.”
Ved å stille fram barna som ideal, mener Jesus nettopp å vise en annen måte å møte omgivelsene på, enn den voksne med skepsis og kritikk. Da gir det mening når Jesus sier:.”Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det”
Uansett alder, er det samme som gjelder: At vi våger i barnlig tillit å legge livet i Guds hender, og stole på at han vil det beste for oss. At hans nåde er nok.
 
 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)