Sirdal Kyrkje
Kyrkje og kultur i Sirdal

Kyrkje og kultur i Sirdal

Publisert: 5. Desember 2011
Kulturkontoret og Sirdal kyrkjelyd har planene klare for å gje ut eit nytt tidsskrift i Sirdal. Går det som ein ønskjer vil første nummer vere ute hos alle husstandane i Sirdal tidleg i februar 2012.

Det vil bli trykt i formatet 20,5x20,5 cm, og kome med fire nummer i året i første omgang. 

Bladet skal innehelde litt ymse stoff fra Sirdal. Dei to aktørane vil ha ansvar for ulike sider. Det blir mellom anna kulturkalender, gudstenesteliste, andaktsstoff og lokal saker. Soknerådet har sett ned ein redaksjon med Sven-Egil Testad, Solbjørg Tjørhom, Lars Audun Fodstad og Per Øistein Rogstad. Gudrun Kristine Ovedal er ansvarleg for kultursidane. Ein ønskjer også andre lokale lag og foreiningar til å bidra til bladet. Mellom anna er Sirdal historielag, organisasjonane på Bedehuset og Filadelfia, invitert til å samarbeide om bladet

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)