Sirdal Kyrkje
Babysang på Sirdalsheimen

Babysang på Sirdalsheimen

Publisert: 14. Desember 2011 av Per Øistein
Onsdag var babysanggruppa på besøk på Sirdalsheimen. Bebuarane sette stor pris på dette.

 Anna kvar veke har 7-10 babyar med mødre vore samla denne hausten på Tonstad bedehus. Ragnhild Maria Sandvik har hatt ansvar for opplegget. I tillegg har det vore småbarnssang for dei litt større barna, dette tilbod har Inger Solveig Haughom leia. Babysanggruppa la den siste samlinga si før jul til Sirdalsheimen. Bebuarane så ut til å vere særs nøgd med det.

Bilder frå samlinga kan du sjå her:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)