Sirdal Kyrkje
Inspirasjonssamling om klima

Inspirasjonssamling om klima

Publisert: 29. August 2012 av Per Øistein
Tysdag var om lag 70 personar samla på Tonstad Bedehus til ei samling om klima og miljø. Det var Lars Ove Kvalbein, miljørådgjevar i Bjørgvin bispedømme som fortalde.

 Korleis skal kyrkja og kristne møte utfordringa frå klimetrusselen? Dette var noko av det som Lars Ove Kvalbein sette søkelys på. Han er oppteken av at kyrkja må engasjere seg breidt i spørsmålet, og vere med å skape entusiasme og glød. Han er busett i bydelen Landås i Bergen, og der har dei utvikla eit eige bydelsprosjekt: Bærekaftig liv på Landås. Dette har sett miljø og klima på dagsorden i lokalsamfunnet. Dette kan du lese meir om på nettstaden deira: http://www.barekraftigeliv.no/

Sirdal Blandakor song på samlinga, og gode heimelaga pizza og skuffekaker stod på menyen. Eit flott tiltak som undervisningsutvalet i samarbeid syskenringen i Sirdal stod bak. Kyrkjelydsarbeidarane Ragnhild Maria Sandvik og Inger Solveig Høyland  gjorde ein flott jobb for å dra det heile i havn.

 

Bilete frå samlinga:

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)