Sirdal Kyrkje
Flott resultat på Fasteaksjonens dørinnsamling

Flott resultat på Fasteaksjonens dørinnsamling

Publisert: 19. Mars 2013
I dag, tysdag 19.mars, har alle hustandar i Sirdal, bortsett frå nokre i Øvre Sirdal, fått besøk av bøsseberarar.

 Årets flotte konfirmantar stilte opp som bøsseberarar, og gjorde ein flott innsats. Konfirmantforeldre likeså. Ein del konfirmantar måtte melde avbud av ulike grunnar, men spreke og positive pensjonistar, supre born, snille konfirmantforeldre og litt ekstra innsats frå nokre konfirmantar, redda oss inn. Skulle nokon ha venta på beøsk og ikkje fått det, kan dei ta kontakt med kyrkjesenteret. 

Me fekk inn 46 115 kroner. Det er meir pengar enn i fjor, og desse pengane utgjer ein stor forskjell for dei som får hjelp. Tusen takk for flott innsats, og for at de delar rikeleg av det de har.

Sjå fleire bilete her.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)