Sirdal Kyrkje
Eit dykk ned i skattkista

Eit dykk ned i skattkista

Publisert: 12. Februar 2014
Salmekvelden i Tonstad kyrkje blei både eit varmt gjensyn med Sindre Eide, og eit spanande dykk ned i den nye salmeboka. Trykk "Les mer" for å sjå kva for salmer som blei presentert.

Sindre arbeidar no med å introdusere den nye salmeboka over heile landet, mellom anna gjennom slike salmekveldar som vi hadde i Tonstad kyrkje 19.februar.

Heile 17 salmar frå den nye salmeboka blei introdusert og sunge under leiing av Sindre og vår eigen organist Kjetil Øygard Eidevik. Han hadde med seg Sirdal blandakor som forsongarar. Det var stor spennvidde både i sjanger og tradisjon i salmane denne kvelden. Mellom kvar salme fortalte Sindre litt om opphavet og om kven som hadde skrive dei. Det gjorde at dei frammøtte fekk eit mykje nærare forhold til salmane. Mange sirdølar sette pris på å treffe Sindre igjen denne kvelden, noko som såg ut til å vere gjensidig :)

Liste over salmane som blei presentert på salmekvelden i SIRDAL 19.februar 2014

519 Wa, wa, wa EmimImo / Kom, kom ,kom Gud Helligånd

564 Som barn i ditt hus

438 Eg kjem med tome hender

320 Ærens konge, nådens Herre

721 Du har eit liv som er verd å leva

849 Takk, min Gud, for alt som hende

330 Oda ni oofe fee! / Gud, ver oss alltid nær!

479 Fordi han kom og var som morgenrøden

501 In the Lord I’ll be ever thankful / I min Gud har jeg funnet styrke

504 Vi er barn av lys og skygge

637 Yarabba ssalami / Fredens Gud, la det regne

725 Vern og beskytt meg (Jordens bønn)

295 Jupmelen gïele / Skaperens stemme

740 Eit lite barn voks opp til mann

854 No stig vår song

767 Barnet legges i vuggen ned (Gjendines bånsull)

434 Det er navnet ditt jeg roper

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)