Sirdal Kyrkje
Vatningsanlegg på Skeihaugen kyrkjegard er no i drift

Vatningsanlegg på Skeihaugen kyrkjegard er no i drift

Publisert: 19. Juni 2014
Vatningsanlegget ved Lunde kyrkjegard er dessverre ute av drift for tida, men det vil truleg om kort tid fungere normalt. Anlegget på Skeihaugen fungerer no normalt.

På Lunde handlar det om ombygging av vatninntaket frå elva. Dette tok noko lengre tid enn antatt, men nærmar seg no slutten. 

Heldigvis har det kome ein del nedbør i det siste, så blomar og grøne vekster har fått vatn. 

Med ønske om ein god sommar til alle som besøker kyrkjegardane våre! 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)