Sirdal Kyrkje

Sommaren 2014

Publisert: 2. Juli 2014
Sommaren er ei tid for ferie, avkobling - og tilkobling. Dei fleste aktivitetane i kyrkja har tatt sommarferie, men gudstenestene held fram. Vi vil oppmode folk om å besøke nabokyrkjelydane de sundagane det ikkje er gudsteneste i Sirdal.

Mellom anna sundag 6.juli: Då er det ikkje gudsteneste her i Sirdal, men kvifor ikkje få med seg friluftsgudsteneste på Homme i Gyland? Prest er Sigurd Flydal. 

Gudstenestene og andre arrangement finn du i Kalenderen på høgre side av heimesida vår. Eller sjå plakaten her

Vi vil særleg nemne også at torsdag 7.august kl 19.00 blir det klassisk gitarkonsert i Tonstad kyrkje, ved den spanske gitaristen Veronica Saba. Det er gratis å kome inn. Kollekt til dekning av utgifter. 

Spesielt for ungdom vil vi anbefale Skjærgårds M&M sjå her, LINK sjå her , UL sjå her  og ARENA sjå her 

God sommer!

Helsing oss i staben på Kyrkjesenteret

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)