Sirdal Kyrkje
Konfirmasjonsgudsteneste i Tonstad kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste i Tonstad kyrkje

Publisert: 15. September 2014
I går var det gudsteneste i Tonstad kyrkje med presentasjon av årets konfirmantar.

Dette skuleåret er det elleve flotte konfirmantar her nede på Tonstad. Me har allereie hatt ei temasamling i lag og i går vart dei presenterte for kyrkjelyden på gudsteneste. Det var og barnedåp på gudstenesta. Det neste konfirmantane skal vere med på er TRAFO på laurdag. Akkurat denne laurdagen er det obligatorisk for alle dalens konfirmantar. Sundag som kjem, 21.september er det presentasjon av konfirmantar i Øvre Sirdal. Denne gudstenesta er i Kvævemoen kapell klokka fem. Elles drar me på konfirmantleir til Evje den 24.-26.oktober.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)