Sirdal Kyrkje
FamilieKRIK på tur!

FamilieKRIK på tur!

Publisert: 10. Februar 2015
FamilieKRIK var på skitur til Tjørhom, både 18.januar og 8.februar i år. To fine sundagsturar for familiane, der det var sol og gode forhold for skigåing, aking, leiking i snø, bålbrenning og ikkje minst kakao-drikking og sjokolade!

FamilieKRIK Sirdal er familiar med små barn, opp til ca ungdomsskulealder, som møtes for innandørstrening eller tur ut i skog og mark. Me er så heldige som bur i Sirdal, der me er velsigna med flott natur og fine turløyper, både somar, haust, vinter og vår. Til felles har me at me likar å vere aktive, likar å prøve nye idrettar og leiker, og at me liker å vere i lag med andre familiart! Det er òg veldig viktig for oss å fortelje om Jesus, og å gje borna våre gode verdiar, og eit godt og trygt fellesskap. Allereie merker me at desse verdiane, opplevelsane og fellesskapet betyr mykje for oss, både når me er på KRIK, og når me møtes elles. Ikkje berre hos oss vaksne, men hos borna våre, som gleder seg til kvar gong dei skal på "KRIK"!

Planen for våren ser slik ut, men me ynskjer at folk fylgjer oss på facebook for å få seinaste oppdateringar!:

Onsdag 7.januar kl.16.30: Idrettshallen (siste sjans å betale medlemskap 2014, se nederst..)
Søndag 18.januar kl.14.00: Tur
Søndag 8.februar kl.14.00: Tur til skiløypa på Tjørhom...
Onsdag 18.februar kl.16.30-18.00: Idrettshallen
Onsdag 11.mars kl.16:30-18:00: Idrettshallen
Onsdag 25.mars kl.16:30-18:00: Idrettshallen
Søndag 12.april kl.14.00: Tur
Onsdag 22.april: kl.16.30-18:00: Idrettshallen
Mandag 25. mai: kl.14:00: Tur, siste før sommeren!

Som biletet fortel, har me allereie i vinter hatt ei innadørstrening og to kjekke turar til Tjørhom. På Tjørhom har me hatt base rundt huset til den kjekke KRIK-familien Anders og Birgitta Tjørhom, der skiløypa går rett forbi og der akemoglegheitene har vore på topp i tipphaugane i tunet! Anders har grava ut og laga ei flott "grill-grop", med bålpanne og sitjeplassar, der det viktigaste for turen kunne inntakas: pølser, kakao og sjokolade! 

FamilieKRIK tek alltid imot nye familiar som vil vere ein del av fellesskapet vårt, og me gler oss til endå fleire turar og treningar i lag med alle!

Velkommen skal dykk vere!

 

Om FamilieKRIK Sirdal:

"Vi ønsker å gi barna våre VERDIER, OPPLEVELSER og FELLESSKAP, gjennom bla.a. KRIK-arbeid. Derfor ønsker vi å møtes til FamilieKRIK annenhver uke (ODDETALL), slik at vi kan ha det gøy sammen, ha en andakt og få gode opplevelser sammen!
Oftest møtes vi i idrettshallen (onsdager kl.16.30-18.00), andre ganger drar vi ut på tur i vår flotte natur. Følg med i feeden her i gruppa for info om datoer.

På FamilieKRIK har vi KRIKleker og idrettsaktiviteter, det vil si mange ulike leker der vi er beveger oss mye, har det gøy sammen og får utfordret oss selv på ulike nivå. Vi er også innom forskjellige idretter for både store og små. En KRIKsamling er aldri lik en annen, men vi har likevel noe fast: Vi starter med frilek og rigging av en hinderløype den første halvtimen, deretter samler vi oss, hører fra Bibelen og ber. Etterpå deler vi oss i grupper ut i fra hva barn og voksne vil være med på. Er det mange store barn, blir det egne leker for dem! Spør gjerne hvis du har spørsmål!

KRIKs seks hovedmål:
- Bevisstgjøre til kristent liv
- Vinne mennesker for Kristus
- Veilede omkring tro, etikk og idrett
- Skape idrettsglede
- Utfordre til å ta oppgaver og ansvar innen idrett og kirke
- Utvikle personkontakt og vennskap

KRIK er en medlemsorganisasjon og en kontaktbevegelse for idrettsutøvere, trenere, ledere og sportsengasjerte. KRIK vil arbeide på tvers av: Landegrenser, idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå, alder.

KRIK ønsker å være et mellomledd mellom idrettslag og menighet.
Gjennom dette vil KRIK:
- Hjelpe kristen ungdom til å være kristne i sitt idrettslag.
- Motivere idrettsfolk til å delta aktivt i kirke og menighet.
- Bevare mennesker i troen på Jesus Kristus."

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)