Sirdal Kyrkje
Kandidatliste til soknerådsvalet i september

Kandidatliste til soknerådsvalet i september

Publisert: 28. Mai 2015
Her er kandidatlista til soknerådsvalget i Sirdal sokn. Valet er 13-14.september 2015. Soknerådet er glad for at ein fekk nok namn på lista. Det er ekstra flott at fleire unge menneske har sagt ja til å stille. Det skal velgast seks faste medlemer, og fem vara. Sjå lista her.

 Kandidatliste til soknerådsvalet i Sirdal sokn 13 – 14.september 2015:

1. INGUNN BERSTAD TONSTAD, Sjukepleiar, 53 år

2. TOR ARNE LILAND, Byggmeister, 50 år

3. AUD INGRID LØLAND FIDJELAND, Pensjonist, 69 år

4. EINAR SAMSLÅTT, Bonde, 24 år

5. GERD ÅSHILD UELAND, Lærling, 19 år

6. HANNE BIRGITTE FODSTAD, Pensjonist, 70 år

7. MARI HALVORSEN, Pensjonist, 71 år

8. MAY BENTE ØKSENDAL OUSDAL,  Sjukepleiar, 31 år

9. TURID SKREGELI, Pensjonist, 75 år

10. ERLING SKAAR, Lærar, 60 år

11. GUNNLAUG SELAND, Lærar, 62 år

 

Det er høve til førehandsrøyste på Kyrkjesenteret, Tonstadvn 25, frå 10.august til 10.september.

Sjølve valet vil gå føre seg to dagar. Første dagen er søndag 13.september, etter gudstenesta i Tonstad kyrkje kl 12.00 - 13.00, og same dag etter gudstenesta i Kvævemoen kapell, kl 18.00 - 19.00.

Andre dagen er mandag 14.september. Vallokala er opne i same tidsrom som vallokala til dei kommunale vala:
- Øksendal skule kl 11.00 - 18.00
- Kommunehuset på Tonstad kl 09.00 - 20.00
- Omlid grendehus kl 11.00 - 18.00
- Sinnes skule kl 09.00 - 18.00

 

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)