Sirdal Kyrkje

Kyrkjevalet i Sirdal

Publisert: 7. September 2015
Sundag 13. og måndag 14.september blei valet gjennomført. Totalt 266 kyrkjemedlemmer i Sirdal røysta ved valet. Det betyr at 24 % av dei røysteføre deltok, noko som er om lag same prosent som ved sist val, men godt over landsgjennomsnittet. Her finn du kven som kom inn i soknerådet:
Faste medlemer:
1. Tor Arne Liland - 50 år
2. Ingunn Berstad Tonstad - 53 år
3. Hanne Birgitte Fodstad - 70 år
4. Aud Ingrid Løland Fidjeland - 69 år
5. May Bente Øksendal Ousdal - 31 år
6. Gunnlaug Seland - 62 år
 
Varamedlemer:
7. Einar Samslått - 24 år
8. Gerd Åshild Ueland - 19 år
9. Mari Halvorsen - 71 år
10. Turid Skregeli - 75 år
11. Erling Skaar - 60 år

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)