Sirdal Kyrkje
Gudstenester og andre arrangement i jule- og nyttårshelga

Gudstenester og andre arrangement i jule- og nyttårshelga

Publisert: 20. Desember 2016
Vel møtt til kyrkjer og kapell i Sirdal i jule- og nyttårshelga!

- Julaftan kl 14.00 er det familiegudsteneste i Kvævemoen kapell. Vikarprest Paul Daasvand og kantor Kjetil Øygard Eidevik.

- Julaftan kl 16.00 er det familiegudsteneste i Tonstad kyrkje. Vikarprest 
Paul Daasvand og kantor Kjetil Øygard Eidevik.

- Juledag kl 12.00 er det høgtidsgudsteneste i Tonstad kyrkje. Prost 
Geirulf Grødem og kantor Kjetil Øygard Eidevik.

- Torsdag 29.12 kl 17.00 er det julefest for små og store i Kvævemoen kapell. Ta med litt bakst.


- Nyttårsaftan kl 23.00 er det midnattsmesse i Tonstad kyrkje i regi av Søskenringen. Musikk ved Kjetil Øygard Eidevik frå kl 22.45.

- Torsdag 5.januar kl 11.00 er det gudsteneste på Sirdalsheimen ved den nye soknepresten i Sirdal, Rolf Petter Eriksen og kantor Kjetil

   Øygard Eidevik.

- 8.januar kl 11.00 er det gudsteneste i Haughom kapell. Her blir det innsetjing av ny sokneprest. Festkyrkjekaffi.

Vel møtt til kyrkje!

Foto: Frank Haughom

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)