Sirdal Kyrkje
PÅSKE i Sirdal - andakter og gudstenester i regi av kyrkja

PÅSKE i Sirdal - andakter og gudstenester i regi av kyrkja

Publisert: 3. April 2017
Påska nærmar seg, og både fastbuande sirdølar og turistar er velkomne til å feire denne flotte og viktige høgtida i kyrkjene våre - og i Guds frie natur. Som vanleg har kyrkja mange tilbod om sportsandakter og gudstenester i påska.

Her finn du påskeprogrammet for dei ulike dagane.
Vel møtt til både turistar og fastbuande!

PALMESUNDAG

Kl. 11.00 Tonstad kyrkje - Gudsteneste. Sokneprest Rolf Eriksen og organist Hanne FodstadTakkoffer til Kirkens Nødhjelp

SKJÆRTORSDAG

Kl. 10.45 Ålsheia skisenter - Andakt i samband med Sirdalsløpet ved påskeprest Anne Margrethe Ree Sunde

 Kl. 13.00 Raubestøl (Øksendalheia) - Andakt ved Tore Haughom

Kl. 18.00 Tonstad kyrkje - Gudsteneste med nattverd. Sokneprest Rolf Eriksen og kantor Kjetil Øygard Eidevik. Takkoffer til Institutt for sjelesorg

Kl. 20.00 Lunde kyrkje - Gudsteneste med nattverd. Sokneprest Rolf Eriksen og kantor Kjetil Øygard Eidevik. Takkoffer til Misjonsprosjekt i Ecuador (Misjonsalliansen)

LANGFREDAG

 Kl. 13.00 Kvinen Turisthytte: Friluftsgudsteneste ved Lauritz Bauge 

Kl. 18.00 Kvævemoen kapell: Familiesamling med påskevandring ved påskeprest Anne Margrethe Ree Sunde. Takkoffer til Kirkens SOS

Kl. 19.30 Tonstad kyrkje: Musikkandakt ved kantor Kjetil Øygard Eidevik med fleire. Song, musikk og tekstlesing. 

PÅSKEAFTAN kl 12.00 - 16.00
AKTIVITETSDAG KVÆVEMOEN - sjå eige program.

 PÅSKEAFTAN 

Kl. 12.00 Josdal hyttegrend - Andakt ved Hanne Fodstad i samband med familieskirenn 

Kl. 12.00 Rypekro - Andakt ved Tore Haughom i samband med Espelidrennet

Kl. 13.30 Kvævemoen kapell - Familiesamling ved påskeprest Anne Margrethe Ree Sunde og Øystein Ro på trekkspel. Takkoffer til KRIK.

 

1. PÅSKEDAG 

Kl. 11.00 Tonstad kyrkje - Høgtidsgudsteneste med nattverd. Sokneprest Rolf Eriksen og kantor
Kjetil Øygard Eidevik. Takkoffer til misjonsprosjektet i NMS (Spania)

Kl.11.00 Kvævemoen kapell - Høgtidsgudsteneste med nattverd. Påskeprest Anne Margrethe Ree Sunde og organist Oddbjørn Stakkeland. Takkoffer til KFUK/M


2. PÅSKEDAG

Kl. 19.30 Haughom kapell - Felleskyrkjeleg gudsteneste ved sokneprest Rolf Eriksen og kantor Kjetil Øygard Eidevik. Nattverd. Song av Ingvald Haughom og Morten Skretting. Takkoffer til DNI (Israelsmisjonen). Arr. Syskenringen i Sirdal

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)