Sirdal Kyrkje
Soknemøta sa ja til samanslåing

Soknemøta sa ja til samanslåing

Publisert: 2. November 2004
Nå har soknemøte både i Øvre Sirdal og Tonstad gått inn for å slå saman sokna til Sirdal sokneråd.

Soknemøte er det øvste organet i soknet og der har alle medlemmer over 18 år stemmerett. I Tonstad var det soknemøte etter gudstenesta 24. oktober, mens det i Øvre Sirdal ble heldt etter gudstenesta i Lunde 31. oktober. Begge stadar gjekk soknemøta samrøystes inn for å slå saman sokna til Sirdal sokneråd.
Nå vil saka sendast vidare til biskopen for endeleg godkjenning. For han fattar vedtak, har sokneprest og prost høve til å gi sine merknader. Det er ingen grunn til å tru anna enn at biskopen vil gi sin tilsutting til å slå saman sokna. Ved soknerådsvalet hausten 2005 vil det dermed kun velgast eit sokneråd for heile Sirdal. Dette vil starte opp frå 01.01.2006.

Argumenta som blei lagt til grunn for vedtaket kan de lese her ... Eit eige utval har arbeidd med forslag til struktur for det nye Sirdal sokn. Deira uttale finn du her ....

Per Øistein Rogstad

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)